Lista Provisional de Admitidos/as á bolsa de traballo para persoal laboral temporal de limpeza

   
 

Procédese á publicación da lista provisional de admitidos e excluídos da bolsa de traballo para cubrir un posto de limpiador/a en réxime de contratación laboral temporal, dándose un prazo de 5 días naturais, a contar dende a data da publicación para emendar as deficiencias observadas.
Trascorrido ese prazo publicarase a lista definitiva de admitidos/as e excluidos/as para cubrir dito posto.

 

                - Relación de Admitidos/as á Bolsa de Traballo

                     para Persoal Laboral Temporal (Limpeza)

Compartir Face
 

  

 

logo CIM 2018