Cobranza Imposto de Vehículos de Tracción Mecánica

Está ó cobro o imposto sobre vehículos de tracción mecánica do Concello en pagamento voluntario desde o 30 de abril de 2015 ata o 30 de xuño de 2015.

Compartir Face
 

  

 

logo CIM 2018