e-Administracion

  • imprimir

e administracin

 

Documentacion e Normativa do Concello

 Descarga e consulta as Normativas relacionadas co Concello de A Pobra de Trives, tales coma:

- Actas de Plenos e Xuntas do Goberno Nocal.

- Ordenanzas Municipais

- Bandos