Concellería de Turismo, Deportes e Xuventude

 

 

A Concellería de Turismo, Deportes e Xuventude centra a súa actuación en tres áreas diferenciadas. No campo do turismo ten encomendada a delegación de competencias para a promoción dos recursos turísticos do Concello e para establecer as sinerxias necesarias para conseguir un crecemento sostido e sostenible da actividade. Nas áreas de Deporte e Xuventúde establécense con carácter anual as prioridades de actuación. A Concellería  ofrece programacións para fomentar os hábitos deportivos e saudables. Ademais planifica actividades para satistacer as necesidades  de lecer e formación da mocidade.

Compartir Face
 

  

 

logo CIM 2018