I PIOM (2010-2013), Informe de Avaliación e II PIOM (2018-2021) do Concello da Pobra de Trives

 

 

No mes de maio do 2018, a corporación municipal aprobou por unanimidade o II Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2018-2021 deste Concello.

Este Plan, impulsado desde o Centro de Información á Muller, pretende ser o instrumento técnico e político que fortaleza o proceso de integración da igualdade de xénero e non discriminación no municipio, dando tamén resposta aos deberes normativos que toda administración pública ten neste eido.

O texto íntegro pódese descargar no seguinte enlace:

 

II PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES ENTRE MULLERES E HOMES 2018-2021 DO CONCELLO DA POBRA DE TRIVES

 

 

 

 

Tras finalizar o proceso de implementación do I PIOM, a etapa de avaliación resulta un proceso fundamental para determinar o grao de cumprimento do mesmo e o alcance ou impacto de xénero que tiveron as accións executadas.
Os logros acadados durante este tempo son froito da suma da vontade política de seguir consolidando recursos dirixidos a promover o principio de Igualdade, tanto na política municipal, como na convivencia cidadá; do traballo realizado polo persoal do Centro de Información ás Mulleres, que fixo posible a posta en marcha destas actuacións; así como as accións que realizaron o resto das áreas e servizos municipais.

Para consultar o informe da avaliación do I PIOM preme no seguinte enlace:

 

INFORME DE AVALIACIÓN DO I PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DO CONCELLO DA POBRA DE TRIVES (2010-2013)

 

 

 

Este I Plan de Igualdade pretendeu ser o marco de actuación e a ferramenta que facilite o impulso da igualdade dentro do Concello de A Pobra de Trives. Na súa elaboración tívose en conta a situación na que se atopan as mulleres e homes desta entidade e as aportacións do persoal político, técnico e outros axentes sociais que interveñen na mesma.

Para ver este I PIOM preme no seguinte enlace:

 

I PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DO CONCELLO DA POBRA DE TRIVES (2010-2013)

 
Compartir Face
 

  

 

logo CIM 2018