Informe de Avaliación do I Plan de Igualdade de oportunidades do Concello da Pobra de Trives (2010-2013)

 

 

 

Tras finalizar o proceso de implementación do I PIOM, a etapa de avaliación resulta un proceso fundamental para determinar o grao de cumprimento do mesmo e o alcance ou impacto de xénero que tiveron as accións executadas.
Os logros acadados durante este tempo son froito da suma da vontade política de seguir consolidando recursos dirixidos a promover o principio de Igualdade, tanto na política municipal, como na convivencia cidadá; do traballo realizado polo persoal do Centro de Información ás Mulleres, que fixo posible a posta en marcha destas actuacións; así como as accións que realizaron o resto das áreas e servizos municipais.

 

 - Informe de Avaliación do I Plan de Igualdade de oportunidades do Concello da Pobra de Trives (anos 2010-2013)

Compartir Face
 

  

 

logo CIM 2018