I Plan de Igualdade de Oportunidades do Concello da Pobra de Trives 2010-2013

 

 

Para que a igualdade de oportunidades sexa unha realidade no século que nos toca vivir ás mulleres e os homes, é preciso incorporar unha nova visión da realidade. Isto implica o cambio de actitudes, comportamentos, de formas de vida e de estruturas que son os que impiden o libre desenvolvemento dun sistema de convivencia entre mulleres e homes baseado na xustiza, liberdade, igualdade, corresponsabilidade e solidaridade.
Este I Plan de Igualdade pretendeu ser o marco de actuación e a ferramenta que facilite o impulso da igualdade dentro do Concello de A Pobra de Trives. Na súa elaboración tívose en conta a situación na que se atopan as mulleres e homes desta entidade e as aportacións do persoal político, técnico e outros axentes sociais que interveñen na mesma.

 

 

                    - I PLAN DE IGUALDADE DE OPORTUNIDADES DO CONCELLO DA POBRA DE TRIVES

Compartir Face
 

  

 

logo CIM 2018